Όροι & Προϋποθέσεις

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις κράτησης

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

x

Ακύρωση/Μεταβολή κράτησης

Αν θέλετε να ακυρώσετε μία κράτηση, ή να την μεταβάλετε, ή να μας πείτε κάτι σχετικά με αυτή μπορείτε να υποβάλετε ένα σχετικό αίτημα παρακάτω. Συμπληρώστε τον κωδικό κράτησης, τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήσατε κατά την κράτηση και, προαιρετικά, ένα σχόλιο. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μία κράτηση αν η ημερομηνία παραλαβής είναι σε λιγότερο από 2 ημέρες.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Τρόποι πληρωμής

Όροι μισθωτηρίου αυτοκινήτου

  1. Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα.

  (Ώρα επιστροφής ισότιμη  με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης). Το μίσθωμα προκαταβάλλεται.

  1. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μισθούμενο όχημα σε εκπρόσωπο της cheapcarhiregreece.com κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, ώρα (max. +1 ώρα) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της www.cheapcarhiregreece.com. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μιας (1) ώρας από την αναγραφόμενη και έως τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με 50% του ημερήσιου μισθώματος, ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
  2. Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή.
  3. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοσή του σε εκπρόσωπο της cheapcarhiregreece.com για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00€ θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.
  4. Ο μισθωτής οφείλει να επιθεωρεί το όχημα ( εσωτερικά και εξωτερικά) πριν από κάθε χρήση και να προφυλάσσει αυτό από τη διακινδύνευση του, να υποδείξει τις ζημίες του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
  5. Η ασφάλεια του οχήματος που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει τα ακόλουθα

  α. θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων μη επιβαινόντων επί του οχήματος

  β. υλικές ζημίες τρίτων

  1. Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα κατόπιν υπαιτιότητάς του είτε και εν αγνοία του (ανεξάρτητα από την κάλυψη που έχει αποδεχθεί) και προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην ασφαλιστική εταιρεία επιβαρύνεται με το ποσόν του 30% των ετήσιων ασφαλίστρων με ελάχιστο ποσόν των 100,00€ καθώς και το ποσόν των 25,21€ + Φ.Π.Α. ως έξοδα φακέλου ατυχήματος. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κ.λ.π.) ή ζημίας (γρατσουνιές, χαράγματα κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία (τηλ. 100) και η cheapcarhiregreece.com, κατά την επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και να υπογράφεται η Ασφαλιστική Δήλωσης Ατυχήματος, διαφορετικά ο μισθωτής θα θεωρείται ως υπεύθυνος και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και αντίστοιχων ημεραργιών, ακόμη και εάν είχε αποδεχθεί την F.D.W. ή C.D.W.
  2. Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του από οποιαδήποτε ζημία του οχήματός του στο ποσό των 750€ + Φ.Π.Α. (ή αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, με μέγιστη απαλλαγή τα 1.500,00€ + Φ.Π.Α.) εφόσον αποδεχθεί εκ των προτέρων ενυπογράφως την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.”. Το κόστος απαλλαγής ζημιών ορίζεται από την εταιρεία cheapcarhiregreece.com αναλόγως κατηγορίας και ημερών μίσθωσης.
  3. Η Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.” δεν έχει καμία ισχύ, ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί και αποδεχθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  Συμμετοχή σε αγώνες ή έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων.

  Προς φόρτωση πραγμάτων πέραν της ικανότητας του οχήματος, την οριζόμενη εκ του κατασκευαστή.

  Μονομερή συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς την άμεση ενημέρωση της www.cheapcarhiregreece.com και της παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας (τηλ 100) για παροχή αντιγράφου Δελτίου Συμβάντων.

  Λειτουργία του οχήματος από οποιοδήποτε τρίτο άτομο (έστω και κάτοχο Άδεια Οδήγησης) μη δηλωθέντα στο συμβόλαιο, ανεξάρτητα με την σχέση του προς τον μισθωτή.

  Λειτουργία του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και ώρας μισθώσεως που αναγράφονται στο συμβόλαιο.

  Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή υπνωτικών ουσιών.

  Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικράτειας ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή και τρίτα πρόσωπα.

  Λειτουργία του οχήματος σε μη βατές οδούς (μη ασφαλτοστρωμένες).

  Λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.

  Λειτουργία του οχήματος δια κάθε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

  Λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα άτομα.

  1. Ρητώς εξαιρούνται της απαλλαγής η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρύσταλλα και τζάμια, ηχητικό σύστημα (RCD, DVD), κεραιών, οργάνων καθώς και του κάτω μέρους του οχήματος εκτός συνεπεία ατυχήματος. Επίσης δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αντικείμενα υποψηφίου μισθωτή, μισθωτή ή συνεπιβαίνοντος στο μίσθιο όχημα, είτε κατά το χρόνο της σύμβασης, είτε μετά τη λήξη αυτής, που έχουν εγκαταλειφθεί στο όχημα.
  2. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της cheapcarhiregreece.com, πλην της επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.
  3. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο επί του μισθώματος.
  4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00€ για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75€. Καθαρισμός εσωτερικού/ ταπετσαρίας απαιτούν χρεώσεις με ελάχιστο τα 60€.
  5. Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή. Μικρότερη ποσότητα κατά την παράδοση/επιστροφή δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του αυτοκινήτου καθώς και ποσόν 3,00€ για υπηρεσία επαναπλήρωσης.
  6. Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων πλην του συμψηφισμού σε επόμενη ενοικίαση.
  7. Παραδόσεις ή επιστροφές εκτελούνται άνευ επιπλέον χρέωσης στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό (ΟΣΕ), στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, καθώς και στον Επιβατικό Λιμένα Θεσσαλονίκης (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00-20:30).

  Με χρέωση 4,40€ σε ξενοδοχεία της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

  Με χρέωση 7,34€ σε ξενοδοχεία εντός προαστίων (Περαία, Πανόραμα, κ.α.).

  Με χρέωση 0,35€/χλμ για τις κατηγορίες B,C,D εκτός πόλεως και 0,45€/χλμ για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με φόρο.

  1. Νυχτερινές παραδόσεις παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας ή Κυριακές ή αργίες επιβαρύνονται με 16,80€ + Φ.Π.Α.
  2. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αίτησης παροχής Οδικής βοήθειας, ο μισθωτής μπορεί να επικοινωνεί με την cheapcarhiregreece.com σε 24ωρη βάση. Η παροχή Οδικής Βοήθειας δεν λειτουργεί σε νησιωτική χώρα εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής και υπεύθυνος για τον επαναπατρισμό του οχήματος θεωρείται ο μισθωτής, με δικά του έξοδα.
  3. Φόρτωση σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της cheapcarhiregreece.com, διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημία ή φθορά που πιθανόν συμβεί εν πλω, ακόμη και εάν έχει αποδεχθεί τη ρήτρα F.D.W. ή C.D.W.
  4. Οδήγηση εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της εταιρείας και έκδοσης Πράσινης Κάρτας.

Μέθοδοι Πληρωμής

Το Cheapcarhiregreece.com σας παρέχει διάφορες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής προς διευκόλυνσή σας όπως πληρωμη μέσω του Alpha Bank e-Commerce χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα (Visa, Mastercard, American express, Maestro, Diners) είτε με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Πολιτική Ακυρώσεων

Η ακύρωση είναι δωρεάν μέχρι και 72 ημέρες (3 ημέρες) πριν την παραλαβή του οχήματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση θα πρέπει να στείλετε ένα email ακύρωσης κράτησης στο info@cheapcarhiregreece.com.

No Show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στο info@cheapcarhiregreece.com η κράτηση ακυρώνεται μετά την πάροδο 3 ωρών. Στην περίπτωση αυτή ο ενοικιαστής χρεώνεται με μία ημέρα ενοικίασης.
Ο όρος αυτός δεν ισχύει σε περιπτώσεις καθυστέρησης πτήσεων ή πλοίων.
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης πτήσεων ή πλοίων ο ενοικιαστής θα πρέπει να ενημερώσει για την καθυστέρηση.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Alpha  e-Commerce της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.